ve Reklamlar

Reklam Üzerine

 • Reklam, reklamverenin hedefleri doğrultusunda ilerleyerek istenilen sonuca ulaşmak için gerçekleştirilen pazarlama iletişimi unsurlarından biridir.
 • Reklam, sanıldığının aksine salt yaratıcılık unsuru değil, büyük ölçüde pazar araştırmaları ve tüketici iç görüleri neticesinde oluşturulan matematiksel bir denklemdir.
 • Reklam, kapitalist düzenin tüketimi garanti altına alma ihtiyacını karşılayan unsurlarından en kuvvetlisidir. Bu nedenle sürekli ihtiyaç duyulacak bir araçtır.
 • Reklam, bütün kitle iletişim mecralarının oksijeni, gelir kaynağı ve yönlendiricisidir.
 • Medya, yarattığı kitleyi para kazanmak için reklamverene sunarak yaşar.
 • Reklamlar bir dönem en basit anlamıyla halkın eğitilmesi, isteğinin teşhis edilmesi, aradığını bulmaya yardım, kolay alışını temin ve fiyat bildirimi olarak nitelendirilirdi.
 • Günümüzde ise reklam insanların tüketim gücünü kullanarak talep ve istek yaratmaya endekslidir.
 • Reklam tüketiciye farklı vaatler sunmak zorundadır.
 • Reklam, tüketici zihnindeki marka algısını yönetebilme iletişimidir.
 • Reklamın dünü üretici, bugünü tüketici, yarını türetici demektir.
 • Reklam ve marka, rakı şişesindeki balık gibidir.
 • Reklamın iyisi ve kötüsü olur,
  çünkü reklam hatice için değil, Hatice’nin vereceği netice için yapılır !

Reklamcılık Üzerine

 • Reklamcılık, insanoğlu var oldukça, yeni mecralar üzerinden kendine yeni iş sahaları yaratma potansiyeline sahip ender mesleklerdendir.
 • Reklamcılık popüler kültüre hakim olmayı ve beraberinde entelektüel birikimi zorunlu kılabilir.
 • Reklamcılık, yarının ne getireceğini hesaplama ve izlenim sahibi olma kaygısını taşıdıkca anlam kazanır.
 • Reklamcılık  her geçen gün bilimsel çerçeveye oturtulmaya çalışılan bir meslektir.

Reklamcı Üzerine

 • Her pazarlama iletişimi eğitimi alan reklamcı değildir.
 • Her silah kullanmayı bilenin katil olmaması gibi.
 • Önemli olan; eldeki becerinin, yeteneğin ve eğitmin hangi alanda değerlendirileceği ve neye hizmet edeceğidir.
 • Dünyanın en erdemli mesleklerinden biri olarak kabul edilen doktorluk dahi, suistimal edilebilmektedir.
 • Bu nedenle iyi bir reklamcı, ahlaksız bir doktordan kat ve kat daha erdemli olabilir.

Yukarıdaki yazılar 2006’da kaleme alınmıştır.


Yukarıya Dön ↑